תנאי שימוש
 1. הקדמה
  במסמך זה מציג את התנאים וההגבלות החלות על שימוש בשירותי מודולוס, פלטפורמת המסחר האלקטרוני. על כל משתמש בשירותים לקרוא את התקנון בקפידה ולהבין את התנאים המפורטים בו.

 2. רישום וכניסה
  בכדי ליצור ולנהל חנות מקוונת במודולוס, על המשתמש להירשם וליצור חשבון משתמש. על המשתמש לספק מידע אישי ואמיתי ולשמור על עדכונו.

 3. תשלומים ומחירון
  המשתמשים מחויבים לשלם עבור השירותים של מודולוס בהתאם לתכנית המחירים הנבחרת. על המשתמש לשלם את כל התשלומים הנדרשים בזמן, ובמקרה של אי-תשלום, מודולוס שומרת לעצמה את הזכות להשעות או לבטל את השירותים.

 4. תכנים ושימוש בשירות
  המשתמשים מחויבים להשתמש בשירותים של מודולוס בצורה חוקית ובהתאם לכל דרישות החוק המקומיות והבינלאומיות. אין להעלות תכנים שניזונים, פוגעניים, מבוססים על שנאה, פורנוגרפיים או שאינם חוקיים. מודולוס שומרת לעצמה את הזכות למחוק כל תוכן שאינו תואם את עקרונותיה.

 5. ביטולים וזיכויים
  אם המשתמש מעוניין לבטל את השירותים של מודולוס, עליו לעקוב אחר תהליך הביטול המפורט באתר או בממשק הניהול. במקרים מסוימים, מודולוס עשויה להחליט לזכות את המשתמש בגין תשלומים שבוצעו.

 6. זכויות קניין
  רוחני מודולוס מכבדת את זכויות הקניין הרוחני של אחרים ומצפה מהמשתמשים לעשות כן גם. המשתמשים אחראים לוודא שהם מחזיקים בכל הרשיונות הנדרשים עבור התכנים שהם מעלים לחנות המקוונת שלהם.

 7. הגבלת אחריות
  מודולוס לא תהיה אחראית לכל נזק שיגרם למשתמש או לצד שלישי כתוצאה משימוש בשירותים שלה, כולל, אך לא רק, אובדן רווחים או נתונים

 8. שירות ותמיכה
  מודולוס מתחייבת לספק שירות תמיכה במהלך שעות העבודה הרגילות ולהשיב על שאלות ובעיות המשתמשים בצורה מקצועית ויעילה. עם זאת, מודולוס אינה מתחייבת להבטיח זמן תגובה מדויק או פתרון לכל בעיה.

 9. שינויים בתנאים ובמחירים
  מודולוס שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התנאים המפורטים בתקנון זה, תכניות מחירים או כל תכולה אחרת בשירותים בכל עת. על המשתמשים לבדוק את התקנון באופן קבוע כדי להשאר מעודכנים על שינויים אפשריים.

 10. מדיניות פרטיות

  מודולוס מתחייבת לשמור על פרטיות המידע האישי של המשתמשים ולא למכור, להעביר או לחשוף את המידע לצדדים שלישיים, למעט במקרים שסוכן המשתמש בהם מפורשות במדיניות הפרטיות של מודולוס או כאשר נדרש על פי חוק.

 11. סיום שירותים
  מודולוס שומרת לעצמה את הזכות להשעות, להגביל או לבטל את השירותים של משתמש במקרים מסוימים, כולל, אך לא רק, שימוש לרעה, הפרת תנאים מתקנון זה, או כשהמשתמש פועל בניגוד לחוקים ולהוראות המשפטיות הרלוונטיות.

 12. פיצוי
  המשתמש מסכים לפצות ולהגן על מודולוס, עובדיה, מנהליה ושותפיה מכל טענה, תביעה או דרישה של צד שלישי הנובעת משימוש בשירותים של מודולוס באופן בלתי חוקי או הפרת תנאי התקנון זה.

 13. פרטיות
  אם מודולוס לא מתערערת או מממשת זכות או יישום של תנאי מתקנון זה, זאת לא תיחשב כויתור על זכות זו או על יכולתה ליישם את התנאים בעתיד.

 14. חוק ושיפוט
  תנאי התקנון זה יישערו על פי חוקי מדינת ישראל, וכל סכסוך או תביעה הנובעים מהם יובאו לשיפוט בבית המשפט המקומי המתאים בישראל.

 15. תיקון והשלמות
  כל תיקון או השלמה לתקנון זה ייכנסו לתוקף עם פרסום של התיקון או ההשלמה באתר של מודולוס או בממשק הניהול של החשבון המשתמש.

הרשמו עכשיו והתחלו למכור

נרשמים עכשיו ומקבלים 14 יום ניסיון חינם ללא צורך בכרטיס אשראי.